Že není spoušť jako spoušť je nám jasné, ale proč tomu tak je většinou nevíme.
Spouště jsou velice důležitou součástí zbraně a mnohdy rozhodují o našem
vítězství. Že se nedělí pouze na pomalé a rychlé a jak pracují se dočtete v
následujícím článku.

Pospisil Ales