>>> Pravidla airsoftových her ke stažení v pdf <<<

Pravidla účasti na airsoftových hrách

Vítejte v pravidlech pro airsoftové hry pořádané www.militarygames.cz. Tyto pravidla byly vytvořeny za účelem maximální ochrany zdraví a majetku hráčů a vytvoření co největší spokojenosti a požitku ze hry. Věnujte proto, prosím, dostatek času na prostudování těchto pravidel. Jakékoliv vaše dotazy ohledně nejasností směřujte na email info@militarygames.cz.

Tato pravidla se dělí na dvě části a to na sekci univerzální, kde jsou umístěna pravidla, jejichž dodržování je společné na všech hrách pořádaných www.militarygames.cz, dále je část specifická, která se týká pouze konkrétní akce a která navíc obsahuje mapu.


 1. Úvodní ustanovení

 • Toto jsou pravidla podmiňující účast na airsoftových hrách pořádaných www.militarygames.cz.

 • Jde o rekreační airsoftové hry, určené pro všechny zájemce o airsoft, bez ohledu na vybavení či zkušenosti.

 • Tyto pravidla jsou závazná pro všechny hráče, bez vyjímek. Z titulu pravidel nemá žádný hráč na bojišti žádné výhody.

 • Porušení pravidel, ať už účelné či z neznalosti, může být potrestáno zařazením hráče na černou listinu, kdy bude hráči odejmuta možnost se účastnit dalších her.

 • Na hrách jsou používány airsoftové zbraně, tedy střelné zbraně kategorie D. Použití jiných zbraní na hře je zakázáno. Použití střelných zbraní upravených na zbraň kategorie D je možné až po schválení pořadatelem.

 • U zbraní není stanoven limit na výkon.

 • Každý hráč má povinnost při odchodu z hrací zóny po sobě uklidit veškeré odpadky.

 • Porušení tohoto nařízení bude přísně sankcionováno.

 • Každý hráč má povinnost se registrovat na hru, pokud není u konkrétní hry uvedeno jinak. Registrace je platná až po jejím zpětném potvrzení organizátorem.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny. Rozhodnutí pořadatele je závazné a není proti němu odvolání.

 • Pokud máte zájem o odvoz, je možno se domluvit na emailu info@militarygames.cz. Zájemci o odvoz jsou povinni vyvíjet vlastní aktivitu za účelem domluvy a uskutečnení odvozu, stejnětak mají povinnost si od odvážejícího vzít mobilní kontakt a omluvit se v případě zpozdění či nedostavení se a to co nejvíce dopředu.

 • V případě jakýchkoliv nejasností směřujte své dotazy na info@militarygames.cz.

 1. Bezpečnostní ustanovení

 • Všichni hráči jsou povinni chránit svůj zrak po celou dobu pohybu na airsoftovém hřišti a všech přilehlých oblastí.

 • Každý hráč je plně zodpovědný za svá zranění způsobené zásahem airsoftovou zbraní. Pořadatel doporučuje užití značkových celoobličejové masek, ochranných rukavic, chráničů na krk apod.

 • Každý hráč je plně zodpovědný za svá zranění způsobená zneužitím či nesprávným užitím vlastní airsoftové zbraně.

 • Každý hráč je plně zodpovědný za svá zranění způsobená pohybem na hřišti. Pořadatel doporučuje nošení pevné obuvi.

 • Ve hře není povolen fyzický kontakt, v žádné podobě. Nejsou povoleny žádné kontaktní zbraně.

 • Na hře je zakázáno držení, distribuce a užívání omamných a psychotropních látek.

 1. Pravidla boje

 • Ve hře je povolena střelba na všechny části těla, tedy hlava, krk, trup, ruce i nohy. Pořadatel apeluje na hráče, aby se snažili vyhnout mířené palbě na krátké vzdálenosti na měkké části těla, jako jsou hlava či krk, za účelem předcházení případným zranění.

 • Jakékoliv slovní potyčky, zvláště obsahující slovní vulgarismy, jsou nežádoucí a budou postihovány.

 • Hráč je vyřazen ze hry po prvním zásahu do jakékoliv části těla, vybavení či výzbroje. Po zásahu má hráč povinnost okamžitě se označit reflexní vestou, šátkem nebo oranžovou čepicí a co nejrychleji a nejkratší cestou se odebrat na mrtvoliště. Hráč má zakázáno po zásahu vyvíjet jakoukoliv bojovou činnost či s kýmkoliv komunikovat, a to do té doby, dokud nedorazí na mrtvoliště a i tehdy může komunikovat pouze s lidmi na mrtvolišti.

 • Zásah airsoftovou zbraní je těžko identifikovatelný, proto je možné, že budete opakově zasaženi i poté, co jste přestali provádět bojovou činnost. Organizátor pro doporučuje prvotní oznámení zásahu jako velmi výrazný výkřik typu „Mám!“, „Zásah!“, „Dostal!“ apod.

 • Hráč, který se po zásahu neidentifikuje jako zasažený, zůstává potenciálním cílem a může být vystaven opakované palbě. Pořadatel apeluje na všechny hráče, aby se co nejrychleji po zásahu označili jako zasažení.

 • Každý hráč, i označený reflexní vestou, šátkem nebo oranžovou čepicí, odcházející na mrtvoliště, je potenciální cíl a může být vystaven střelbě. Pořadatel apeluje na hráče, aby se po zásahu co nejrychleji odebrali na mrtvoliště.

 • Hráči, u kterých se opakovaně prokáže, že nepřiznali zásah, riskují doživotní zákaz účasti na hrách pořádaných www.militarygames.cz.

 1. Závěrečné ustanovení

 • Hrajte fér. Pokud všichni budeme hrát nefér, tak jediným výsledkem bude pár rozstřílených obličejů, velké množství rozsypaného plastu a ztracený čas a peníze.

 • Je možné, že vám některý z vámi zasažených nepřátel z neznámých důvodu nepřizná zásah. V takovém případě je krajně nežádoucí nadávat, osočovat apod. Vždy je šance, že jste jej nezasáhli.Váš tým www.militarygames.cz.

ODKAZY

 

Vyrobil Graweb