Mnohokrát jsme postaveni před z našeho hlediska závažný problém. Lze snoubit přesnost s rychlostí ? A jestliže ano, tak s čím a za jakou cenu ? Každý z nás touží mít nejrychlejší a nejpřesnější zbraň a tím pádem být na hřišti králem s minimálním rizikem že budeme vyřazeni silnějším protivníkem, přičemž slovo síla v dnešním paintballu znamená rychlost.

Prichystal Zdenek