Big Game Praha vs zbytek světa se uskutečnila v Sobotu 5.10. u hotelu Rozálka. V
těžkém a místy neprostupném terénu se odehrálo několik nelítostných bitev, při
kterých se štěstěna přikláněla střídavě na obě strany. Jak nakonec bitva dopadla
se dočtete uvnitř.

Prichystal Zdenek