Jak již napovídá úvodní nadpis Warp Feed je tichý a nevyčnívá nad zbraň, takže jediné co nás proti horizontu prozradí je naše červená zmijovka.

Prichystal Zdenek