V neděli 27.1. proběhla v Brně na Cejlu manual game pořádaná Bad boys teamem ve spolupráci s Actionshopem Brno. Hrálo se počas celého dne, střídaly se různé scénáře a přítomní si tak mohli ověřit, že při boji v uzavřené budově je nutno více taktizovat a přemýšlet, základem je zde dokonalá souhra týmu a přesné načasování akce. O občerstvení se postarali Koště a Zuzka a teplé jídlo a pití bylo v tento chladný den velmi vítané. Všem přítomným díky za účast a věřím, že se společně sejdeme na další manual game, pořádané v sobotu 9.2.

Zdeněk Přichystal