V sobotu 1.5. proběhla v rámci airsoft game Mikulov pořádané Actionshopem Brno ukázka combat stylu Krav Maga používaného mimo jiné i Izraelskou armádou. Jelikož se ukázka setkala s kladnou odezvou a Krav Maga vzbudila zasloužený zájem, požádali jsme jejího propagátora a instruktora Tondu "killera" Grůzu o krátké seznámení s tímto bojovým a velice efektivním systémem.

Blazer