Airsoft je stále populárnější, což je zapříčiněno jednak druhovou a cenovou dostupností zbraní a samozřejmě hlavně přirozenou touhou pánů kluků po kolektivní adrenalinové zábavě. Masová zábava tohoto druhu s sebou nese i jistá rizika a proto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost individuální ochraně hráče. Jednou z hlavních částí těla  která je vystavena největšímu riziku je hlava, na které se nachází lehce zranitelné oči a zuby, tato je vždy v "přední linii" a je při hře nejvíce "trčící" částí těla. Proto si nyní představíme vhodný ochranný prvek na tuto část těla, výbornou ochrannou masku JT Headguard.

Blazer