V první části povídání o jedné z nejrychlejších zbraní dnešního sportovního paintballu, o Intimidatoru, jsme slíbili že přineseme také zpověď hráče který Timmyho do ČR v podstatě importoval a zasloužil se tak zde o jeho propagaci a rozšíření. Slib tedy tímto plníme a slíbený článek vám předkládáme čímž také zahajujeme nepravidelný seriál o známých uživatelích jednotlivých paintballových zbraní a jejich osobní líčení věcí které vedly k tomu proč si ji vybrali a proč s ní stále hrají.

Prichystal Zdenek