Rekreační i lesní hráč vyžaduje většinou zbraň úměrnou jeho hernímu stylu, tedy klade nároky spíše na přesnost nežli na rychlost a upřednostní spíše military vzhled před vzhledem podřízeným maximálnímu výkonu. Bohužel takovýchto zbraní které spojují tyto požadavky je jako šafránu a proto jakákoliv takto koncipovaná novinka okamžitě rozbuší srdce rekreačního hráče.

Prichystal Zdenek