Co2 nebo vzduch ? Toť otázkou, jak praví klasik. Všeobecně je vzduch ke zbrani šetrnější nežli Co2 a také pro kadenční a přesnou střelbu je vhodnější. Ovšem hlavní veličinou je zde naše solventnost. Tato skutečnost je snad všeobecně známá ale co není známo je základní problematika, o čemž svědčí vaše četné dotazy. Proto se na některé základní pojmy podívejme a vše si vysvětleme.

Prichystal Zdenek