6. ročník big game Čechy vs Morava skončil pro Moravu opět katastrofou. Výrazná převaha České strany jak v počtu  tak v kvalitách hráčů nedávala hrstce statečných Moravanů žádnou šanci. Přesto se Moravané nezalekli a statečně bojovali až do smutného konce, za což jim vzdávám čest. Tito přítomní jsou pro mě pro letošek jedinými paintballovými hráči Moravy, neboť oni jediní našli
sdostatek odvahy k její reprezentaci, ostatní si prozatím toto oslovení nezaslouží.

Prichystal Zdenek