Paintball má mnoho podob a jednou z nich je i tzv. "military" styl. Jeho vyznavači dávají přednost přírodním terénům a kladou důraz na reálnost akcí, maskovací oblečení a samozřejmě pokud možno i na realistický design paintballových zbraní. Jenže těch je bohužel stálý nedostatek neboť výrobci se kloní k hlavnímu sportovnímu proudu a tomu podřizují i vzhled svých výrobků. Naštěstí firma Armotech vědoma si této mezery na trhu nabízí několik realisticky zpracovaných modelů a nejnověji i model HK MP 5.

Prichystal Zdenek