V sobotu 18.8. jsme se sešli v Kobylí, abychom si užili. I přes slabší účast, zaviněnou prázdninami kdy většina z nás je na dovolenkách a brigádách, byly hry zajímavé a možná právě menší počet hráčů v této členité, ale rozměrově nevelké lokalitě byl oním plusem a pozitivem, který dodal hrám na zajímavosti.

Prichystal Zdenek