V sobotu 5.8. probhla v Sobickm saigonu tradin airsoftov game. Bojovalo se opt hlavn na hiti, kter dky sv struktue a lenitosti nabz velk mnostv hernch variant ale abychom se vyhnuli stereotypu, tak samozejm dolo i na blzk les.

Prichystal Zdenek