V sobotu 27.9. proběhla v Nové vsi u Oslavan rekreační airsoft game, pořádaná Bad Boys teamem Brno ve spolupráci s Actionshopem Brno.  Sešlo se zde množství hráčů ochotných vyskoušet s námi tento nový, zatím neprozkoumaný terén kde se hrálo poprvé, ale jistě ne naposledy.

Blazer